Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Monika ka 5 fletë në secilën nga të cilat është vendosur një numër. Njëra nga fletët ka numrin -2.6. Fletët e Monikës kanë:

  • amplitudë: 7.2
  • mesore: 3.5
  • modë: 4.1

Shkruani pesë numrat që ndodhen në letrat e Monikës.