Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 4.2Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Diagrami me shtylla paraqet rezultatet e testimit të një klase që përbëhet nga 19 nxënës.

  1. Njehsoni mesataren, modën, mesoren, amplitudën dhe ndryshesën ndërkuartilore për diagramin e mësipërm.
  2. Nëse në klasë vjen një nxënës i ri, i cili në testim merr notën 10, si mund të ndikojë kjo vlerë në rezultatet e kërkesës a?