Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një autobus ndodhen 9 pasagjerë. Mosha mesatare e pasagjerëve në autobus është 44 vjeç. Në autobus hipën edhe Ana. Ajo është 14 vjeçe. Gjeni moshën mesatare të pasagjerëve pas hipjes së Anës në autobus.