Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Kopjoni dhe plotësoni tabelën e dendurive, duke përdorur rezultatet e mëposhtme të një testimi.
  2. Gjeni numrin e nxënësve që kanë marrë pjesë në testim.