Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Kopjoni dhe plotësoni tabelën e dendurive, duke përdorur gjatësitë e disa njerëzve (në cm).
  2. Ndërtoni një histogram që paraqet gjatësitë e këtyre njerëzve.