Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shuma e shpenzuar nga 100 konsumatorët e parë në një market ditën e shtunë.