Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Histogrami tregon kohën që shpenzon një grup nxënësish duke parë televizor gjatë një mbrëmjeje.

  1. Sa nxënës kanë parë më shumë se 2122\dfrac{1}{2} orë televizor?
  2. Kopjoni dhe plotësoni tabelën e mëposhtme të dendurive me të dhënat që keni.
  3. Sa nxënës bëjnë pjesë në këtë grup?