Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani përqindjet e mëposhtme si numra dhjetorë.

 1. 50%
 2. 60%
 3. 25%
 4. 51%
 5. 64%
 6. 22%
 7. 15%
 8. 70%
 9. 7%
 10. 8,5%
 11. 0,15%
 12. 0,01%