Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Llogaritni:

  1. 35\dfrac{3}{5} e 16\dfrac{1}{6} e 90 kilogramëve
  2. 30% e 16\dfrac{1}{6} e 54 kilogramëve
  3. 25% e 35% e 48 kilogramëve