Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një bobinë e re ka 60 m tel. Dy të pestat e telit janë përdorur.

  1. Sa është gjatësia e telit që është përdorur?
  2. Sa është gjatësia e telit që ka mbetur në bobinë?