Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Entela punoi jashtë orarit për dy javë. Ajo fitoi 19000 lekë në javën e parë dhe 22450 lekë në javën e dytë. Entela paguan 15% taksë mbi të ardhurat për secilën nga shumat. Sa është shuma e taksave të paguara për të dyja javët?