Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Për të marrë patentën duhen kaluar si testimi i teorisë, ashtu dhe ai i praktikës. Në qoftë se ngeleni në testimin e teorisë, nuk mund të futeni në testimin e praktikës. Dyqind persona aplikuan për patentë: 80% e tyre e kaluan testimin e teorisë dhe 34\dfrac{3}{4} e atyre që u futën në testimin e praktikës, kaluan. Sa persona duhet të pajisen me patentë?