Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në një palestër, 70% e anëtarëve janë femra. 50% e femrave përdorin pishinën. 80% e meshkujve gjithashtu përdorin pishinën. Ç'përqindje e anëtarëve përdorin pishinën?