Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Olti dhe Ana mbushën një enë me 24 decilitra ujë. Ana piu një të dhjetën e tij, ndërsa Olti çerekun. Ata i dhanë tre të tetat Dorianit dhe një të pestën nënës së Anës. Sa ujë mbeti në enë?