Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Flori mendon se dje, një të tretën e ditës e ka kaluar duke fjetur, tre të tetat e ditës i ka kaluar duke parë televizor, një të dhjetën duke ngrënë dhe një të katërtën në shkollë. A ka të drejtë ai? Argumentoni përgjigjen tuaj.