Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Mira fiton 32000 lekë në muaj. Ajo shpenzon 35\frac{3}{5} e parave, kurse pjesën tjetër i depoziton në një llogari kursimi. Sa para do të kursejë Mira në një vit?