Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Etiketa e një ambalazhi çokollate tregon se ajo ka masën 220 g dhe përmban 19% yndyrna. Në qoftë se çokollata përbëhet nga 32 copëza katrore, sa gramë yndyrna do të përmbajnë 4 copëza?