Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Anita do të ndërtojë një shtesë për shtëpinë e saj. Kjo do t'i kushtojë asaj 1 200 000 lekë. Ajo paguan një shumë fillestare, e cila është 15% e kostos së përgjithshme. Pjesën tjetër ajo duhet ta paguajë me këste mujore, për 24 muaj. Sa duhet të paguajë ajo çdo muaj?