Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni thyesat e parregullta në numra të përzier.

  1. 54\dfrac{5}{4}
  2. 95\dfrac{9}{5}
  3. 138\dfrac{13}{8}
  4. 174\dfrac{17}{4}