Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni numrat e përzier në thyesa të parregullta.

  1. 1341\dfrac{3}{4}
  2. 17161\dfrac{7}{16}
  3. 1591\dfrac{5}{9}
  4. 2472\dfrac{4}{7}