Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Nga një tub gjashtë decimetra i gjatë, Gerti pret tri copa me gjatësi 1121\dfrac{1}{2} dm, 2142\dfrac{1}{4} dm dhe 1581\dfrac{5}{8} dm. Sa është gjatësia e tubit që tepron?