Kopertina e librit Matematika 10 - 11: Pjesa I

Zgjidhja e ushtrimit 12

Zgjidhja e ushtrimit 12 të mësimit 5.2Z në librin Matematika 10 - 11: Pjesa I nga shtëpia botuese Pegi me autorë Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon.

Pyetja

Tri shoqe kanë metoda të ndryshme për të pjesëtuar thyesat.

Klara: 25:34=820:1520=815\dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{20} : \dfrac{15}{20} = \dfrac{8}{15}
Anisa: 25:34=85:3=8:15=815\dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{4} = \dfrac{8}{5} : 3 = 8 : 15 = \dfrac{8}{15}
Marina: 25\dfrac{2}{5} = Përgjigje ×\times 3425×43\dfrac{3}{4} \rArr \dfrac{2}{5} \times \dfrac{4}{3} = Përgjigje ×\times 34×43\dfrac{3}{4} \times \dfrac{4}{3} \rArr Përgjigje = 25×43=815\dfrac{2}{5} \times \dfrac{4}{3} = \dfrac{8}{15}

Tregoni se si funksionon secila prej këtyre metodave për pjesëtimet e mëposhtme.

  1. 45:37\dfrac{4}{5} : \dfrac{3}{7}
  2. ab:cd\dfrac{a}{b} : \dfrac{c}{d}