Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ajsi shkruan:

(12+13):(11121212)=29\Big(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\Big):\Big(\dfrac{1}{1\frac{1}{2}}-\dfrac{1}{2\frac{1}{2}}\Big)=\dfrac{2}{9}

  1. Jepni përgjigjen e saktë.
  2. Tregoni gabimin që ka bërë Ajsi.