Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thyesa 12\dfrac{1}{2} është më afër 49\dfrac{4}{9} apo 611\dfrac{6}{11}? Argumentoni përgjigjen tuaj.