Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Më poshtë, jepen tri figura të barabarta ndërmjet tyre. 47\dfrac{4}{7} e figurës A janë të ngjyrosura. 35\dfrac{3}{5} e figurës C janë gjithashtu të ngjyrosura.

Ç'pjesë e figurës B është e ngjyrosur?