Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa përqindjet e mëposhtme.

  1. 49%
  2. 53%
  3. 73%
  4. 81%
  5. 37%
  6. 19%