Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ktheni në thyesa përqindjet e mëposhtme.

  1. 55%
  2. 62%
  3. 84%
  4. 65%
  5. 72%
  6. 18.5%