Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Cila nga thyesat e mëposhtme kthehet në një numër dhjetor periodik?

  1. 2225\dfrac{22}{25}
  2. 1720\dfrac{17}{20}
  3. 811\dfrac{8}{11}
  4. 25\dfrac{2}{5}