Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Përdorni pjesëtimin për të kthyer secilën nga thyesat e mëposhtme në: i) numër dhjetor; ii) përqindje.

  1. 13\dfrac{1}{3}
  2. 16\dfrac{1}{6}
  3. 23\dfrac{2}{3}
  4. 17\dfrac{1}{7}
  5. 19\dfrac{1}{9}
  6. 56\dfrac{5}{6}
  7. 111\dfrac{1}{11}
  8. 112\dfrac{1}{12}