Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Violeta po zhvillon një anketë për të gjetur përqindjen që zënë vajzat e klasave të dhjeta në shkollë. Ajo bën listën me pjesën që zënë vajzat në secilën prej klasave.

  • 10A \rArr 15 nga 30
  • 10B \rArr 48%
  • 10C \rArr 35\dfrac{3}{5}
  • 10D \rArr 0.72

Cila klasë ka përqindjen më të lartë:

  1. të vajzave?
  2. të djemve?