Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Etiketa e një strudeli me mollë jep informacionin e vlerave ushqimore siç tregohet në figurë.

  1. Shifrat në pjesën e poshtme tregojnë se 19.2 g sheqer janë të barabarta me 21% të sasisë ditore të rekomanduar. Sa gramë është sasia ditore e rekomanduar?
  2. Sa është sasia ditore e rekomanduar e yndyrnave, e yndyrnave të ngopuar dhe kripës?
  3. Etiketa thotë se 100 g strudel japin 349 kilokalori. Anxhela nuk e ka pjesën e etiketës që tregon masën gjithsej të strudelit. Sa gramë është masa e strudelit?