Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një supermarket bëri një anketë rreth kohës së pritjes në radhë. 46 nga 800 klientë u përgjigjën se u ishte dashur të prisnin në radhë më shumë se 5 minuta për të marrë shërbimin; pjesa tjetër thanë se u ishte dashur të prisnin më pak se kaq. A mund të thonë menaxherët se "95% e klientëve presin më pak se 5 minuta në radhë"? Argumentoni përgjigjen tuaj.