Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Dy librari reklamojnë oferta për shitjen e librave.

Ju doni të blini dy libra. Te cila librari do të shkonit, në qoftë se:

  1. librat kanë të njëjtin çmim?
  2. librat kanë çmime të ndryshme?

Argumentoni përgjigjet tuaja.