Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Thyesa 12\dfrac{1}{2} është më afër 0.360.\overline{36} apo 0.630.\overline{63}? Shpjegoni përgjigjen tuaj.