Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani si thyesa numrat e mëposhtëm.

  1. 0.90.\overline{9}
  2. 0.490.4\overline{9}