Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në formulat e mëposhtme, shkruani xx si subjekt.

  1. p(xy)=q(zx)p(x-y)=q(z-x)
  2. x+tx5=k\dfrac{x+t}{x-5}=k
  3. x+pqx=34\dfrac{x+p}{q-x}=\dfrac{3}{4}
  4. xax+b=4\sqrt{\dfrac{x-a}{x+b}} = 4
  5. 4x2m=3n22x2\dfrac{4}{x^2-m} = \dfrac{3}{n^2-2x^2}