Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në formulën e mëposhtme, shkruani RR-në si subjekt.

2p+1025=R15+R\dfrac{2p+10}{25}=\dfrac{R}{15+R}