Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Arturi rishkruan formulën y=10xy=10-x në mënyrë që subjekti të jetë xx. Formula e tij është x=y10x=y-10. Arturi ka gabuar. Jepni përgjigjen e saktë.