Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Në formulat e mëposhtme, shkruani xx si subjekt.

  1. mx+n=ox+pmx+n=ox+p
  2. axb=cx+dax-b=cx+d
  3. f+ex=ghxf+ex=g-hx
  4. rsx=tuxr-sx=t-ux