Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Syprina e një sfere jepet nga formula S=4πr2S=4\pi r^2, ku rr është rrezja e sferës.

  1. Rrezja e planetit Tokë është 6378 km. Gjeni syprinën e Tokës.
  2. Rishkruani formulën në mënyrë që subjekti të jetë rr.
  3. Syprina e Hënës është 37,93 milion km2. Gjeni rrezen e Hënës.