Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Shkruani hh si subjekt në formulat e mëposhtme.

  1. Syprina e përgjithshme e cilindrit është: S=2πr2+2πrhS = 2\pi r^2 + 2\pi rh.
  2. Syprina e konit është: S=πr2+πrh2+r2S = \pi r^2 + \pi r \sqrt{h^2+r^2}.