Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Jepet funksioni ff, i tillë që f(x)=x2f(x)=x^2. Pse është e rëndësishme të ngushtojmë bashkësinë e përcaktimit të funksionit të anasjellë të ff?