Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Plotësoni diagramin e mëposhtëm me shigjeta për funksionin ff, të tillë që f(x)=5x2f(x)=5x-2.