Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Gjeni funksionin e anasjellë për secilin nga funksionet e mëposhtme.

  1. f(x)=1xf(x)=\dfrac{1}{x}
  2. g(x)=2xg(x)=2-x