Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

  1. Kopjoni dhe plotësoni secilin diagram.
  2. Shkruani një formulë që paraqet funksionin.
  3. Shkruani formulën duke përdorur simbolikën e funksioneve.
  4. Ndërtoni pikat (hyrje, dalje) në një grafik.