Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ndërtoni grafikët për secilin nga funksionet e mëposhtme dhe të anasjellët e tyre.

  1. y=5xy=5-x
  2. y=2xy=\dfrac{2}{x}
  3. y=10xy=-\dfrac{10}{x}
  4. y=xy=-x

Komentoni përgjigjet tuaja.