Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Grafiku paraqet funksionin e anasjellë të një funksioni.

  1. Kopjoni figurën dhe ndërtoni në të grafikun e funksionit y=f(x)y=f(x).
  2. Gjeni formulën për funksionin ff.