Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Grafiku i mëposhtëm paraqet funksionin e anasjellë të një funksioni, f1(x)f^{-1}(x).

Kopjoni figurën dhe ndërtoni në të grafikun e funksionit y=f(x)y=f(x). Komentoni përgjigjen tuaj.