Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Ndërtoni një listë me pyetje, përgjigjet e të cilave të jenë "Po" ose "Jo", për të përcaktuar kur kemi shprehje, ekuacion, identitet, formulë ose inekuacion.