Matematika 10 - 11: Pjesa I

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Provoni se shprehjet e mëposhtme janë identitete.

  1. 5a+105(a+2)5a + 10 \equiv 5(a+2)
  2. 3x+123(x+4)3x+12 \equiv 3(x+4)
  3. 5y155(y3)5y-15 \equiv 5(y-3)
  4. y2+3yy(y+3)y^2+3y \equiv y(y+3)
  5. x34x2x2(x4)x^3-4x^2 \equiv x^2(x-4)